n.boshchanovska@gmail.com

Ім'я (обов'язково)

Email (обов'язково)

Тема

Повідомлення

Industry: Програма «Фінансова підтримка інвестиційних проектів клієнтів МСБ»

ID: 4551
Amount and the interest rate:
1 100 000 $ - 7.5 %
30 000 000 ₴ - 19.4 %
1 000 000 € - 6.5 %
Term: 60 months

Description

Commission: 1%

Provision:нерухомість, транспортні засоби, обладнання та/або інше ліквідне забезпечення.

Target: Для звичайного кредитування:
Фінансування витрат пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, зокрема: поповнення обігових коштів, залучення яких пов’язане з реалізацією інвестиційного проекту, здійснення капітальних витрат. Повернення кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування (кредити банків, фінансова допомога) для здійснення капітальних витрат, які були направлені на фінансування інвестиційного проекту позичальника.

Для ЕКО-кредитів за інвестиційними проектами позичальників:
- які передбачають зменшення енергоспоживання на одиницю продукції більше ніж на 15%;
- які передбачають використання вторинної сировини;
- з використання відновлюваних джерел енергії (вітряних парків, сонячних парків, гідроелектростанцій);
- на проведення заходів з енергоефективності, у т.ч. з метою підвищення класу енергетичної ефективності будівель позичальника до рівня не нижче С;
- для установки або модернізації очисних споруд;
- використання енергії навколишнього середовища для потреб виробництва;
- які передбачають придбання/модернізацію транспортних засобів/техніки/обладнання, впровадження якого призведе до: прямого або опосередкованого захисту довкілля, зменшення споживання природних ресурсів, енергозбереження (планова річна дохідність інвестицій за рахунок енергозбереження більша 10%).

Condition: Розмір кредиту - до 30 000 000 грн.,
але не більше:
- 70% від обсягу понесених інвестиційних витрат за проектом;
- 50% від обсягу отриманої фінансової допомоги засновників, направленої позичальником на фінансування інвестиційних витрат за проектом.

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту:
проценти – щомісячно,
кредит - рівними частинами щомісячно. Можливе встановлення індивідуального графіку для сезонних бізнесів.

Процентні ставки:
1. Звічайна:
гривня - від 19,9%
долар США - від 8,5%
євро - від 7,5%

2. Для ЕКО-кредитів:
гривня - від 19,4%
долар США - від 7,5%
євро - від 6,5%

Комісія - 1,0 % від суми кредиту/ліміту кредитування, визначеної в кредитному договорі (без ПДВ). Сплачується одноразово

Region:
ПОЗВОНИТЬ