Фінансовий аналіз

Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємця за методикою ЄБРР і Німецько-Українського Фонду, аналіз заявленого проекту (ТЕО, бізнес-плану), окупність, cash-flow.

Фінансовий аналіз – вивчення основних показників, параметрів, коефіцієнтів і мультиплікаторів, що дають об’єктивну оцінку фінансового стану організацій та вартості акцій компаній з метою прийняття рішень про розміщення капіталу.

Фінансовий аналіз – це частина економічного аналізу.

Мета фінансового аналізу – характеристика фінансового стану підприємства, компанії, організації.

Завдання фінансового аналізу:

 1. Аналіз активів (майна).

 2. Аналіз джерел фінансування.

 3. Аналіз платоспроможності (ліквідності).

 4. Аналіз фінансової стійкості.

 5. Аналіз фінансових результатів і рентабельності.

 6. Аналіз ділової активності (оборотності).

 7. Аналіз грошових потоків.

 8. Аналіз інвестицій та капітальних вкладень.

 9. Аналіз ринкової вартості.

 10. Аналіз ймовірності банкрутства.

 11. Комплексна оцінка фінансового стану.

 12. Підготовка прогнозів фінансового становища (складання cash-flow).

 13. Підготовка висновків і рекомендацій.

ПОЗВОНИТЬ