Юридичний супровід угод

Вибір оптимальної схеми роботи між Сторонами, підготовка договорів для укладення угод.

Наша компанія пропонує юридичну послугу із супроводу угод з контрагентами.

Зокрема ми пропонуємо:

  1. участь в переговорах з контрагентами;

  2. проведення аналізу документів суб’єкта господарської діяльності на предмет відповідності чинному законодавству процедури створення, реорганізації (статутні документи, протоколи загальних зборів);

  3. юридична експертиза договорів, пов’язаних з набуттям права власності на нерухоме майно підприємств;

  4. юридична експертиза господарської діяльності підприємств (господарські договори, контракти, зовнішньоекономічна діяльність);

  5. визначення ризиків при купівлі або продажу корпоративних прав юридичних осіб;

  6. розробку найбільш вигідних схем поглинання (злиття) підприємств з огляду на минулі аспекти діяльності об’єкта поглинання (злиття).

ПОЗВОНИТЬ